Infinidle

Infinidle là một trò chơi di động được phát triển bởi studio trò chơi độc lập, Octochan Games và được phát hành vào năm 2019. Trò chơi là sự kết hợp độc đáo giữa trò chơi nhấp chuột nhàn rỗi và lối chơi chiến lược, đồng thời thách thức người chơi xây dựng và quản lý đế chế không gian của riêng họ.

Trong trò chơi, người chơi bắt đầu với một hành tinh nhỏ và phải xây dựng đế chế của mình bằng cách thu thập tài nguyên, xây dựng các tòa nhà và nghiên cứu công nghệ mới. Cơ chế của trò chơi tương tự như cơ chế của trò chơi nhấp chuột nhàn rỗi, trong đó người chơi kiếm được tài nguyên ngay cả khi họ không tích cực chơi trò chơi.

As players progress, they can expand their empire by colonizing new planets, building space fleets, and engaging in battles with other players. The game also features a variety of quests and missions that offer rewards and help players progress faster.

Infinidle features bright and colorful graphics and sound effects that add to the game's charm. The game's user interface is intuitive and easy to navigate, with clear indicators of what resources are needed and what actions players should take next.

One of the unique features of Infinidle is its emphasis on social gameplay. Players can form alliances with other players and work together to achieve common goals. The game's chat feature allows players to communicate with each other and plan strategies in real-time.

Infinidle là một trò chơi miễn phí, nhưng nó cung cấp tính năng mua hàng trong ứng dụng cho phép người chơi đẩy nhanh tiến độ và mở khóa nội dung cao cấp. Tuy nhiên, trò chơi có thể được chơi và tận hưởng mà không tốn bất kỳ khoản tiền nào.

Nhìn chung, Infinidle là một trò chơi di động thú vị và hấp dẫn, mang đến sự pha trộn độc đáo giữa trò chơi nhấp chuột nhàn rỗi và lối chơi chiến lược. Với giao diện người dùng trực quan, đồ họa tươi sáng và các tính năng xã hội, nó mang đến một cách tuyệt vời để giết thời gian và xây dựng đế chế không gian của riêng bạn.


Other Games

there are many Other Games developed under Word Game Online, let's try them out